torsdag 26. mai 2011

Avsluttningsinnlegg

Dette er det siste og avsluttende innlegget mitt. Dette halvåret med fotofag, har vært utrolig kjekt og lærerikt. Fotofag har vært et fag det faktisk var gøy å ha lekse i. Jeg føler at det vi har lært, har åpnet døren for at vi selv, på egen hånd, kan fortsette og videreutvikle evnene våre. Det kommer også godt med både i andre fag og utenfor skolen. Jeg takker for alle som har vært innom bloggen min, og håper den kan være til inspirasjon.

Takk for i år!


Av Karen A. MoenFra ekskursjon til Sandvedparken i Visuelle Kunstfag


Av Gjertrud N. Grødem

Oppsummering av faget

 Vi har lært om fotografering, kamerainstillinger, reflektor, redigering, retusjering, komposisjonsprinsipper og bloggbruk.

Spesielt i faget Foto, synes jeg at bloggbruk har mye for seg. Det er en mye mer praktisk måte å levere arbeid på, enn for eksempel via It's Learning eller printing. Det er også en flott måte å lære om layout på; fontbruk, fargebruk, plasseringer osv. 

Vi har brukt forksjellige arbeidsmetoder i undervisningen, og dét har vært med på å gjøre faget spennende. Vi har også fått lov å bruke fotostudioet på skolen. Det var kjekt og lærerikt å få lov til. Men kjekkest av alt, var at vi fikk ha mye uteundervisning og få oppdrag vi fikk løse på egenhånd. 

Kommer til å savne dette faget.
GOD SOMMER!

 Sommerbildet av Vanessa i Sandveparken.

tirsdag 24. mai 2011

Bokomslag


Oppgaven:
  
Bruk dine kunnskaper om skrift, grafisk formgiving, komposisjon og layout til å skape et uttrykksfylt bokomslag. Skrift er viktig å bruke riktig. Jobb grundig med dette.
Kompetansemål:
Grafisk uttrykk
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • Bruke ulike visuelle verkemiddel i skapende arbeid
  • bruke teikning, foto og skrift i arbeid med å utvikle trykk
  • bruke og vurdere valør og farge, flate og romlege verkemiddel i grafiske uttrykk
  • manipulere og overføre bilete ved hjelp av digitale verktøy
  • utarbeide layout for ulike føremål
Jeg fikk ikke begynt helt med de andre, så jeg lagde bare ett forslag. Den tiltenkte sjangeren er slektsroman eller krim. Jeg tenkte slektsroman, fordi bildet er av et 1800- talls Trønderhus, hvor det pleide å bo flere generasjoner.  Jeg tenkte krim, fordi svarthvitteffekten gjør bildet litt dystert, og de svarte vinduene gjør huset mystisk og spennende. I fontvalget, hellet jeg mer mot slektsroman, og valgte gameldagse Edwardian Script. For å gjøre forfatternavnet, beskrivelsen og skriften på ryggen - mer leselig, valgte jeg å bruke Goudy Old Style. Bygningen på bildet er plassert i Det Gyldne Snitt, og arkitekturen skaper en rytme ved gjentakelse.

Ekskursjon

Vi var på ekskursjon til Stavanger Domkirke på torsdag. Vi fikk omvisning rundt kirken og vi fikk se inni kapellet ved siden av. Mens vi ventet på å få gå inn i kirken, gikk vi på leting etter jernmennen.


torsdag 28. april 2011

EKSTRABILDER: påske


 Dette bildet er tatt inne i Gamlehuset på tanten og onkelen min sin gård i Overhala.
Dette er også fra Gamlehuset. Jeg fant et par gamle briller og søskenbarna mine sin søndagsskolebok.

Dette er også fra Gamlehuset. Jeg likte den gamelmodige stemningen og hvor skjeivt alt er (dørkarmen og lampen).Dette er fra en del av Gamlehuset hvor veggene ikke er kledde, og det opprinnelige tømmeret det be bygget med viser. Dette er også på gården; en av traktorene og et gamelt skjul. Jeg likte fargekontrastene. 
Dette portrettbildet av min kusine Gerd er tatt på hytta vår i Hjelmeland. Vi fikk en nise i garnet, som var druknet. Gerd er medisinstudent, og hun disikerte nisen for å vise oss. Her holder hun nisehjernet.

FEM NYE KATEGORIER: rom

ISO: 800
Blender: f/22,0
Lukker: 1/25
Redigering: Photoshop

Her var ideen å ta bilde av hvordan skilleveggen bukter seg innover rommet. Jeg croppet bildet, slik at selve veggen blir i midten. Dette ville egentlig gitt stillestand, men veggens egen form skaper bevegelse likevel. Lyset er både ute og innelys (store vinduer), og det er stor kontrast mellom den lyse siden og skyggesiden av veggen, som forsterker dynamikken. Jeg har justert gultonen, for å forsterke den varme trefargen. 

ISO: 200
Blender: f/11
Lukker: 1/25
Redigering: Photoshop

Ideen her var rytmen og rommet. Bildet er tatt i et veldig gamelt hus med masse gamle ting, og jeg synes hele stemningen var veldig stilig og ville prøve å få den med på bildet. Fallene i gradinen skaper en rytme i bildet, og alle de skånende linjene skaper dynamikk, men også en sterk romvirkning. Jeg croppet ikke bort den lille samlingen med ting oppå skapet til høyre, men croppet heller en liten bit til venstre, slik at skapet kom i det gyldne snitt. Jeg synes denne detaljen er med på å vise den gammelmodig-kjøkken-stemningen. Jeg justerte fargebalansen til mye mer gult, fordi jeg synes det får bildet til å se gammelt ut. Lyset i bildet er sterkt, hvitt dagslys utenfra.

onsdag 27. april 2011

FEM NYE KATEGORIER: oppgave og 'BESTE BILDE'

OPPGAVEN:

Lik som forige gang, var oppdraget å ta ti bilder innen fem kategorier. Denne gangen kunne vi også velge å selv bestemme kategoriene og heller ta færre bilder. Jeg valgte å ta de fem kategoriene. De var følgende: portrett, sykkel, rom, blender/lukker, vår. Vi skulle skrive faglige kommentarer og begrunnelser. Og så som forige gang, skulle vi velge vårt beste bilde.

Til alle bildene har jeg brukt Canon EOS 500


BESTE BILDE:


Dette synes jeg var mitt beste bilde. Jeg liker selve bildet også, fordi at ved å gå helt ned på detaljnivå, så blir det et litt mer spennende. Dybdevirkningen er også med på å gjøre bilde interessant, synes jeg. Se her for mer om komposisjon osv. Jeg synes jeg lyktes med å bruke kamerainstilingene til å skape et interessant motiv. Men det som gjorde at jeg valgte dette bildet, var egentlig redigeringen. Jeg justerte på hue'en, slik at rusten på kjedet ble rød. Jeg justerte også i curves, slik at lyse ble blått, kjølig og nærmest illevarslende og litt skummelt. Det er også store kontraster mellom lys og mørke og lysets refleksjon i metallet forsterker effekten.

Jeg har lært mye, mye mer om redigering. Jeg har også blitt mer fortrolig med kamerainstillinger, spesiellt blenderåpningen. Jeg har også blitt mer bevist på komposisjonsprinsippene vi har lært tidligere, som rytme, interessepunkter, linjer, Det gydne snitt osv. I forhold til portretter har vi også lært mye som jeg har prøvd å bruke. Jeg har også prøvd å bruke det jeg har lært om lys; farge, styrke osv.

lørdag 9. april 2011

FEM NYE KATEGORIER: portrettISO: 100
Blender: f/11,0
Lukker: 1/250
Redigering: Photoshop og iPhoto

Dette er et portrett av min mor. Jeg ville fokusere på øynene. Bildet er tatt slik at hun får sola rett i øynene, derfor myser hun, og fargen i øynene blir liksom forsterket eller opplyst. Øyet er plassert i et interessepunkt, og forholdet mellom aniskt og hår er etter Det gyldne snitt. Jeg har brukt Burntool for å tydeliggjøre rynkene, fordi jeg ville gi bildet er ærlig uttrykk (til modellens misnøye). Jeg har croppet litt, slik at øynene kom mer i midten.


ISO: 1600
Blender: f/4,5
Lukker: 1/80
Redigering: Photoshop

Dette er et portrett av en kompis, Glenn. Jeg ville fange konsentrasjonen hans mens han spiller et bilspill. Han sitter i Det gyldne snitt, og ansiket hans er i et interessepunkt. Bilde har mange synlige og usynlige linjer; panelet bak har loddrette linjer, i kontrast til hans vertikale armer. Lyset kommer fra tv-skjermen og taklyset. Jeg la over et sort/hvitt gradientmap, fordi jeg syntes det fikk bildet til å se mer alvorlig og seriøst ut. Jeg justerte også i curves, for å fjerne noen mørke skygger fra fjeset hans.

FEM NYE KATEGORIER: vår

ISO: 200
Blender: f/7,1
Lukker: 1/250
Redigering: Photoshop

Ideen var vårånn; en flott, solrik dag tok jeg fatt på hagearbeidet, og ble inspirert av de kraftige grønne fargene og den svare jorda. Bildet var skrå linjer, som gir dynamikk, og det er en lys/mørk kontrast mellom gresset og tullipanene, og den mørke jorda. Hånda om redskapet er skarpere enn bakgrunnen, for å vise at den er det egentlige motivet. Lyset er varmt og klart. Jeg har justert litt på gultonene for å forsterke 'vårelyset'.


 
 ISO: 200
Blender: f/14,0
Lukker: 1/25
Redigering: Photoshop

Dette bildet tok jeg i mars, da våren ikke var kommet så langt. Lyset er ikke så sterkt og nokså kaldt. Igjen, har jeg fokusert på forgrunnen av bildet - hvor blomsten på en klosterklokke henger på skrå inn - og latt bakgrunnen være mer dus. Bak i bildet står det flere klosterklokker på rad. Denne gjentakelsen skaper rytme, men også en vannrett linje, som står i kontrast til den vertikale linjen til forgrunnsklosterklokka. Den står også i Det gyldne snitt og selve klokken er i et interessepunkt. Jeg er justert i Hue/Situation og croppet noe.

torsdag 7. april 2011

Animasjon fra fotostudioet


Jeg brukte denne siden til å lage denne animasjonen i Photoshop.

Photoshoot!

I dag fikk vi låne fotostudioet for å ta bilder. 
Her er noen av dem:

 modell: Natalijamodell: f.v. Regine, meg, Vilde, Astrid


modell: Regine og Vilde


 modell: Vilde og Reginemodell: Natalija

modell: Astrid, Natalija, Vilde, Regine


torsdag 31. mars 2011

dramatiske svart/hvitt portrett

Dette er et portrett av Vanessa. I Photoshop har jeg lagt over et gradient map i svart/hvitt, og i curves justerte jeg for å få størt mulig kontrast for en dramatisk effekt. Kontrasten kommer av at det er få gråtoner og mer svart og hvitt. Dette gjør at øynene virkelig kommer i fokus. Jeg tok et utsnitt av øynene og litt av håret. Øynene kommer enda mer i fokus og det at litt hår er med, gir mer av Vanessas personlig preg til bildet. Øynene står på en diagonal linje, og i tillegg er plassert i siden av rammen. Dette gir dynamikk.


Dette er et portrett av Natalija. Jeg har lagt over et svart/hvitt gradient map, og justert i curves. I motsettning til bildet over, la jeg inn masse gråtoner, slik at det viser masse detaljer. Dette synes jeg gir et ærlig, personlig preg. Jeg tok først et utsnitt av bare ansiktet, men så tok jeg med hånda også. Jeg syntes hånda gav henne dette drømmende uttrykket. Her også er øynene på en diagonal linje, som skaper dynamikk og liv.
 
  tirsdag 29. mars 2011

FEM NYE KATEGORIER: sykkel

 ISO: 200
Blender: f/8,0
Lukker: 1/400
Redigering: Photoshop

Ideen her var å få gjenntakelsen av syklene til å skape rytme i bildet. Det var også mange flotte linjer, som skaper dynamikk og spenning. Jeg har altså brukt komposisjonsprinsippene Det gyldne snitt, rytme, linjer og kontrasten mellom organiske (runde hjul) og mekaniske former. Lyset er skarpt solskinn og det kommer rett på motivene. Jeg har justert Hue og curves.

ISO: 1600
Blender: f/5,6
Lukker: 125
Redigert: Photoshop

Her ville jeg ta bilde av en sykkel, men helt på detaljnivå. Jeg brukte svært liten dybdeskarphet for å få fram kjedet. Jeg har brukt vertikale linjer for å skape dynamikk. Lyset var ganske svakt og dunkelt, så jeg forsterket det litt. Jeg justerte i curves og hue. Jeg endret fargen på rusten, slik at den ble rød i stedet for. Jeg synes det ble en tøff effekt, og gjør at bildet ligner på et skrekkfilmcover eller noe sånt. Jeg har lært å se små detaljer og bringe dem fram. Jeg har lært mer om curves og hue/situation i Photoshop; både å bruke dem til å gjøre små, gode endringer for å bedre kvaliteten, men også til å endre bildet mer dramatisk.


FEM NYE KATEGORIER: blender/lukker

ISO: 200
Blender: f/5,0
Lukker: 1/1600
Redigering: iPhoto

Ideen var å bruke blenderåpningen til å skape liten dybdeskarphet, slik at den lille steinen kom helt i fokus. Steinen ligger i midten, som gjør at den ligger helt i ro. Bilde har vannrette linjer som bidrar til stillestanden og balanserer bildet. Lyset er solskinn; skarpt og kaldt, men jeg har redigert lyset slik at bildet ikke ble så kjølig. Jeg har også croppet det. ISO: 200
Blender: f/8,0
Lukker: 1,6
Redigering: Photoshop

Ideen var å lage en illusjon av at det stod to par bein inntil veggen - ved å ha en lang lukkertid. Hver for seg står begge parene i det gyldne snitt, men når de står sammen, er de plassert i midten, noe som skaper stillstand; hun står i ro. Bildet har vannrette linjer, som balanserer det, men også bidrar til stillestanden. Lyset er mørkt, kunstig lys. Jeg har justert på curves i Photoshop, og gjørt bildet enda mørkere.Jeg har lært å bruke kamerainstillinger nærmest som et motiv, eller i alle fall til å skape motiv.