torsdag 31. mars 2011

dramatiske svart/hvitt portrett

Dette er et portrett av Vanessa. I Photoshop har jeg lagt over et gradient map i svart/hvitt, og i curves justerte jeg for å få størt mulig kontrast for en dramatisk effekt. Kontrasten kommer av at det er få gråtoner og mer svart og hvitt. Dette gjør at øynene virkelig kommer i fokus. Jeg tok et utsnitt av øynene og litt av håret. Øynene kommer enda mer i fokus og det at litt hår er med, gir mer av Vanessas personlig preg til bildet. Øynene står på en diagonal linje, og i tillegg er plassert i siden av rammen. Dette gir dynamikk.


Dette er et portrett av Natalija. Jeg har lagt over et svart/hvitt gradient map, og justert i curves. I motsettning til bildet over, la jeg inn masse gråtoner, slik at det viser masse detaljer. Dette synes jeg gir et ærlig, personlig preg. Jeg tok først et utsnitt av bare ansiktet, men så tok jeg med hånda også. Jeg syntes hånda gav henne dette drømmende uttrykket. Her også er øynene på en diagonal linje, som skaper dynamikk og liv.
 
  1 kommentar: