torsdag 28. april 2011

FEM NYE KATEGORIER: rom

ISO: 800
Blender: f/22,0
Lukker: 1/25
Redigering: Photoshop

Her var ideen å ta bilde av hvordan skilleveggen bukter seg innover rommet. Jeg croppet bildet, slik at selve veggen blir i midten. Dette ville egentlig gitt stillestand, men veggens egen form skaper bevegelse likevel. Lyset er både ute og innelys (store vinduer), og det er stor kontrast mellom den lyse siden og skyggesiden av veggen, som forsterker dynamikken. Jeg har justert gultonen, for å forsterke den varme trefargen. 

ISO: 200
Blender: f/11
Lukker: 1/25
Redigering: Photoshop

Ideen her var rytmen og rommet. Bildet er tatt i et veldig gamelt hus med masse gamle ting, og jeg synes hele stemningen var veldig stilig og ville prøve å få den med på bildet. Fallene i gradinen skaper en rytme i bildet, og alle de skånende linjene skaper dynamikk, men også en sterk romvirkning. Jeg croppet ikke bort den lille samlingen med ting oppå skapet til høyre, men croppet heller en liten bit til venstre, slik at skapet kom i det gyldne snitt. Jeg synes denne detaljen er med på å vise den gammelmodig-kjøkken-stemningen. Jeg justerte fargebalansen til mye mer gult, fordi jeg synes det får bildet til å se gammelt ut. Lyset i bildet er sterkt, hvitt dagslys utenfra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar